دوره رایگان شخصیت شناسی مقدماتی

اگر فکرمی کنید هنوز خودتان را نمی شناسید

اگر علاقه مند به داشتن شغل بهتر و درآمد بیشتر هستید

اگر با همه تلاشی که می کنید هنوز ارتباطات موثری با دیگران ندارید

اگر به دنبال درک بیشتر دیگران هستید

اگر به دنبال دستیابی به موفقیت های شغلی و عاطفی هستید

به احتمال بسیار زیاد شما هم با این چالشها روبرو هستید:

  • همسرم مرا درک نمی کند و کارهایش برایم آزار دهنده است
  • فرزندم اصلا همکاری نمی کند و مدام به دنبال بازیگوشی و شیطنت است
  • همکارم هنوز از راه نرسیده ، ترفیع گرفته
  • دوستانم خسته کننده شده اند و از بودن با آنها لذت نمی برم
  • پدر و مادرم دائم به من گیر می دهند و روی اعصابم هستند

با شرکت در این دوره :

خودتان را می شناسید، دیگران را می شناسید، از گفته های دیگران آزرده خاطر نمی شوید، به استعداد و علاقه خود واقف می شوید، ارتباطات شغلی شما با همکاران، مدیران و ارباب رجوع به شدت بهبود می یابد. با همسر و فرزندان خود رابطه ای دوستانه پیدا می کنید در شغل خود ارتقا می یابید و زندگی خود را از نو بنا می کنید.