بزرگان فروش چگونه می فروشند؟

5.00 1 رای
تومان29,000

بزرگان فروش چگونه می فروشند؟ در این دوره صوتی یاد میگیریم چگونه از اصول متقاعد سازی در فروشهای خود استفاده…

4
تومان29,000