۷ راه رسیدن از حال بد به حال خوب

در مقاله ۷  راه رسیدن از حال بد به حال خوب  می خواهیم  به طور کاملا ساده و به دور از بحثهای سنگین روانشناسی ، به پیدا کردن راههایی بپردازیم که بتوانند خیلی راحت و سریع ، حال بد ما را در هر لحظه تغییر داده و تجربیات بد زندگی را به یک تجربه بهتر […]

بهبود فردی چیست و چه ارتباطی با موفقیت دارد؟

اساسا زندگی انسان در دورانهای مختلف تاریخی همواره رو به رشد بوده و این رشد به دلیل ماهیت وجودی انسان برای رسیدن به موفقیت های بیشتر و افزون تر صورت گرفته است . در این راستا بهبود فردی از عوامل مهم رشد و تغییر در زندگی هر انسانی است و انسان را در تلاطم تعییرات […]